تست استعدادیابی استرانگ

Stedadyab.ir 1398/4/31


استعدادياب

کمک به سازمان خيريه محک

کمک به سازمان خيريه محک

استعدادياب

logo-samandehi

.

.

.

.


درباره استعدادياب

سايت استعداد ياب اولين و تنها سايت تخصصی انتخاب رشته و شغل با استفاده از آزمون رغبت سنج استرانگ ميباشد که بيش از 80 سال است در بسياری از کشورهای پيشرفته دنيا برای انتخاب شغل و رشته استفاده ميشود . هدف اين سايت راهنمایی در جهت کشف استعداد های فردی و شناسایی زمینه های شغلی اشخاص است . این سایت با آزمونهای معتبر به اشخاصی که در صدد هستند رشته و شغلی انتخاب کنند که متناسب با استعدادهای درونی و روحیات شخصی شان باشد کمک میکند . دانش آموزان و دانشجویان و اشخاصی که جویای شغل و رشته مناسب هستند میتوانند با شرکت در این آزمونها به استعداد خود پی برده و در آن جهت ادامه تحصیل داده و یا مشغول کار شوند.