آزمون رغبت سنج شغلی استرانگ

Stedadyab.ir 1400/1/28


استعدادياب

کمک به سازمان خيريه محک

کمک به سازمان خيريه محک

استعدادياب

.

.

.

.


Welcome to Stedadyab.ir


اهداف استعدادياب

هدف اين سايت راهنمایی در جهت کشف استعداد های فردی و شناسایی استعدادهای تحصیلی و شغلی اشخاص است . این سایت با آزمونهای معتبر به اشخاصی که در صدد کشف استعدادهای بالقوه خود هستند و یا در آستانه انتخاب رشته و شغل آینده هستند کمک میکند تا با بینش و آگاهی کامل و با توجه به استعدادهای بالقوه خود اقدام به انتخاب رشته و شغل کنند . نزدیک به 80 سال است که در بسیاری از کشورهای دنیا برای کمک به انتخاب درست رشته تحصیلی و شغل دانشجویان و دانش آموزان از پرسشنامه استرانگ که پرکاربردترین و پراستفاده ترین پرسشنامه رغبت سنج است، استفاده می شود. یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت در دانشگاهها و مدراس، تسهیل رشد حرفه ای و هدایت شغلی دانش آموزان می باشد. به این منظور لازم است شخص بتواند علایق، رغبت ها، توانایی ها و خصوصیات شخصی و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد . در هدایت تحصیلی به دانش آموزان کمک می شود تا با شناخت و آگاهی از استعدادها و رغبت های خویش و شناخت کامل رشته تحصیلی و مشاغل گوناگون هدف خود را مناسب و درست انتخاب نمایند. این انتخاب و تصمیم گیری صحیح تحصیلی و شغلی برای هر فرد بالاترین اهمیت را دارد چرا که این انتخاب نه تنها بر خود فرد بلکه بر خانواده و جامعه نیز تاثیر می گذارد. دانش آموزان و دانشجویان و اشخاصی که جویای شغل و یا انتخاب رشته مناسب با استعداشان هستند میتوانند با شرکت در این آزمون به استعداد خود پی برده و در آن جهت ادامه تحصیل داده و شغل و رشته انتخاب کنند. این پرسشنامه پیش بینی کننده مناسبی در زمینه انتخاب رشته به حساب می آید و می تواند به نحوی دقیق با در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی و رغبت افراد، انتخاب رشته صحیح را پیش بینی نماید.برای شروع آزمون کلیک کنید
استعدادياب

کمک به سازمان خيريه محک

کمک به سازمان خيريه محک

استعدادياب

logo-samandehi